Contact

Krishi Vigyan Kendra (PIRENS)

Babhaleshwar, Tal. Rahata   Dist. Ahmednagar

Tel No. 02422-252414, 253612   Telefax 02422-253536

Email kvkahmednagar@yahoo.com    Website www.kvk.pravara.com